pixel

אוניגרי

איך פותחים אוניגירי? - אחוז בפס המשיכה -->קלף את פס המשיכה לכל אורכו -->משוך בעדינות את הצלופן מצידו הימני והסר אותו וחזור על הפעולה גם מהצד השמאלי